История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика
Районен съд гр. Бяла Слатина, ул. "Димитър Благоев" № 85, e-mail: sadbs@mail.orbitel.bg
История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика
САЙТА НА РС БЯЛА СЛАТИНА СЕ ПРЕМЕСТВА от 01.12.2019 на адрес:
https://bslatina-rs.justice.bg

Поради отказ на пощенската кутия на адрес: sadbs@mail.orbitel.bg моля да използвате следния адрес:

rs.bslatina@gmail.com