СЪДЕБЕН СЪСТАВ

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - БЯЛА СЛАТИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Силвия Андреева Житарска
телефон
0892255060

Приемен ден за граждани - всеки вторник
от 10:30ч. до 12.00 ч.

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

съдия Катя Николова Гердова
съдия Светозар Любомиров Георгиев

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

съдия Силвия Андреева Житарска
съдия Ивайло Параскевов Шабански
съдия Тихомир Иванов Вельовски

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика