БЮДЖЕТ

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика

Бюджет 2019 на Районен съд Бяла Слатина, утвърден с решение на ВСС по протокол № 2/24.01.2019г.