ДСИ, СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

РАЙОНЕН СЪД - БЯЛА СЛАТИНА

Държавен съдия изпълнител

Меглена Иванова Бешовишка

Съдия по вписванията

Илона Василева Маркова - Златанова

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика