ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ.35 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПКОНПИ

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика

Име, презиме, фамилия
длъжност

входящ номер

дата на подаване

ДЕКЛАРАЦИЯ

П.К.П - п.

3535

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ

Л.Н.Г - д.

3536

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ

Ц.С.К - д.

3537

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ

Т.И.Ц - д.

3538

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ

Ю.Г.И - д.

3539

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ

Д.Н.В - д.

3540

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ

В.Г.Д - с.

3541

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ

И.М.В - с.

3542

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ

С.А.Р - с.

3543

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ

Т.М.Т - с.

3544

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ

И.С.В - с.

3545

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ

В.П.В - с.а.

3546

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ

Г.Ц.Й - г.с.

3547

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ

С.В.С - а.с.

3548

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ

А.В.И - д.

3549

15.05.2019

ИЗТЕГЛИ