КОНТАКТИ

`

пощенски адрес
3200 гр. Бяла Слатина, обл.Враца
ул. "Димитър Благоев" № 85

Административен секретар стая 303
тел. 0892255060
факс 0915/8 3424

електронна поща
sadbs@mail.orbitel.bg

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика