ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО

РАЙОНЕН СЪД-БЯЛА СЛАТИНА е избран за един от съдилищата модели участващи в Проект „ПРАВОСЪДИЕ-ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО” организиран от Международната социална служба-България, в който проект е взел участие съдия от БСлРС.

По този проект е очертана правната рамка на участието на детето в съдебни производства в България, когато се разглеждат спорове между родители относно положението на детето след раздяла или развод, участието на Дирекция „социално подпомагане” в тези съдебни производства. Споделени бяха практики и законодателството на Обединеното Кралство.

Зала за разпити на деца

Полезни брошури!

1.Десет съвета от
експерти към родители
2.Моето семейство
се променя.
История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика
3.Да изградим сигурна основа за родителстване след раздялата.