СЪДЕБНИ ТАКСИ

1. Тарифа № 1 за таксите в съдебната система

2. Тарифа за държавните такси ГПК

3. Тарифа за държавните такси в Агенцията по вписванията

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика