ВСТЪПИТЕЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПО ЧЛ.35 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗПКОНПИ

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

Име, презиме, фамилия

декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

 

длъжност

входящ номер

дата на подаване

1

Г.Ц.Й. - г.с.

4032

07.06.2018г.

 

2

И.Д.Д. - а.с.

4050

07.06.2018г.

 

3

В.П.В. - с.а.

4048

07.06.2018г.

 

4

И.М.В. - с.

4046

07.06.2018г.

 

5

С.Г.Т. - с.

4051

08.06.2018г.

 

6

И.С.В. - с.

4030

07.06.2018г.

 

7

С.А.Р. - с.

4036

07.06.2018г.

 

8

Т.И.Ц. - д.

4044

07.06.2018г.

 

9

Ю.Г.И. - д.

4029

07.06.2018г.

 

10

Л.Н.Г. - д.

4034

07.06.2018г.

 

11

С.В.С. - д.

4038

07.06.2018г.

 

12

Д.Н.В. - д.

4053

08.06.2018г.

 

13

В.Г.Д. - с.

4040

07.06.2018г.

 

14

Ц.С.К. - д.

4042

07.06.2018г.

 

15

П.К.П. - п.

4027

07.06.2018г.

 

16

А.В.И д.

973

08.02.2019г.

17

Т.М.Т – с.

941

08.02.2019г.


изтегли

изтегли