ВСТЪПИТЕЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ.35 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПКОНПИ

История, структура, съдии, служби, фотогалерия, банк.сметки, контакти, год. доклади, статистика

Име, презиме, фамилия

декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

 

длъжност

входящ номер

дата на подаване

1

Г.Ц.Й. - г.с.

4033

07.06.2018г.

 

2

И.Д.Д. - а.с.

4056

08.06.2018г.

 

3

В.П.В. - с.а.

4049

07.06.2018г.

 

4

И.М.В. - с.

4047

07.06.2018г.

 

5

С.Г.Т. - с.

4052

08.06.2018г.

 

6

И.С.В. - с.

4031

07.06.2018г.

 

7

С.А.Р. - с.

4037

07.06.2018г.

 

8

Т.И.Ц. - д.

4045

07.06.2018г.

 

9

Ю.Г.И. - д.

4026

07.06.2018г.

 

10

Л.Н.Г. - д.

4035

07.06.2018г.

 

11

С.В.С. - д.

4039

07.06.2018г.

 

12

Д.Н.В. - д.

4054

08.06.2018г.

 

13

В.Г.Д. - с.

4041

07.06.2018г.

 

14

Ц.С.К. - д.

4043

07.06.2018г.

 

15

П.К.П. - п.

4028

07.06.2018г.

 

16

А.В.И – д.

974

08.02.2019г.

17

Т.М.Т. - с

938

08.02.2019г.


изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли